Βιοτεχνία Ενδυμάτων Βέτα – Next Door outfit

Επανασχεδιασμός ταυτότητας
Σχεδιασμός κατασκευή e-shop

Κληθήκαμε να δημιουργήσουμε την οπτική ταυτότητα του φυσικού καταστήματος της Βιοτεχνίας “Βέτα”. Στο σχεδιασμό εντάξαμε με αφαιρετικό τρόπο το γράμμα “v” στο στυλιζαρισμένο σχέδιο μιας παραμάνας.

Μας ανατέθηκε αργότερα ο επανασχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπου εντάχθηκε και το νέο λογότυπο. Ο νέος σχεδιασμός εξυπηρετεί όλες τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες ενός ολοκληρωμένου e-shop. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο σχεδιασμο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της προσβασιμότητας.

Ημερομηνία:

Σχεδιασμός λογοτύπου: Ιούνιος 2017

Ημερομηνία:

Επανασχεδιασμός και κατασκευή eshop: Νοέμβριος 2021

Project:

Scroll to Top