Θωμάς Παπαλιάγκας | website

σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπου

Όπως με κάθε ιστότοπο που δημιουργούμε, έτσι και στη συγκεκριμένη, ξεκινήσαμε με την ανάλυση όλων των παραγόντων, των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων που χρειάζονται για την άριστη υλοποίηση του έργου. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας λοιπόν βασίστηκε σε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά καθώς και στην έρευνα για την καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη (UX) ώστε να δημιουργηθεί και το αντίστοιχο περιβάλλον διεπαφής (UI).

Πελάτης:

Θωμάς Παπαλιάγκας

Ημερομηνία:

Ιούνιος 2021

Project:

Scroll to Top